Dobar Link  - Pregled detalja


Nava banka d.d.

ID:11323
Naziv: Nava banka d.d. - http://www.navabanka.hr
Pagerank:N/A
Opis:Da bi ispunila svoju tržišnu ulogu, Nava banka d.d. Zagreb mora održati povjerenje svojih korisnika, dioničara, zaposlenika i ostalih ulagača djelujući profesionalno i vjerodostojno, kao i ponašajući se pažljivo i vješto. Misija Nava banke je biti na klijente fokusirani, inovativni i troškovno efikasni isporučitelj financijskih usluga, koji pri tome zna stvarati dodanu vrijednost.
Kategorija:Gospodarstvo: Financije: Banke
Link pridodao:
Datum pridodavanja:
Broj klikova:10
 
Statistika
  • Linkova: 26263
  • Kategorija: 15
  • Podkategorija: 728