Dobar Link  - Pregled detalja


GONG

ID:185
Naziv: GONG - http://www.gong.hr
Pagerank:N/A
Opis:GONG je nestranačka, nevladina organizacija utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. GONG provodi nestranačko nadgledanje izbornog procesa, vrši edukaciju građana o njihovim pravima i dužnostima, potiče obostranu komunikaciju građana i njihovih izabranih predstavnika, zalaže se za transparentost rada svih javnih službi, provodi kampanje javnog zagovaranja te potiče i pomaže samoorganiziranje građana.
Kategorija:Organizacije i udruženja
Link pridodao:
Datum pridodavanja:
Broj klikova:2
 
Statistika
  • Linkova: 26263
  • Kategorija: 15
  • Podkategorija: 728