Dobar Link  - Pregled detalja


Hrvatski nacionalni korpus

ID:337
Naziv: Hrvatski nacionalni korpus - http://www.hnk.ffzg.hr/
Pagerank:N/A
Opis:Hrvatski nacionalni korpus najveći je i najznačajniji hrvatski korpus. Sastavlja se od 1998. u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. obasiže više od 105 milijuna pojavnica.
Kategorija:Hrvatska: Hrvatski jezik i pismo
Link pridodao:
Datum pridodavanja:
Broj klikova:2
 
Statistika
  • Linkova: 26263
  • Kategorija: 15
  • Podkategorija: 728