Dobar Link  - Pregled detalja


Moj Izbor, Moja Odluka

ID:6148
Naziv: Moj Izbor, Moja Odluka - http://www.mojizbormojaodluka.net
Pagerank:N/A
Opis:Odabir najbolje alternative metodom odlučivanja AHP (Analitički hijerarhijski proces - Analytical Hierarchy Process)
Kategorija:Zabava: Zanimljivosti
Link pridodao:
Datum pridodavanja:
Broj klikova:11
 
Statistika
  • Linkova: 26263
  • Kategorija: 15
  • Podkategorija: 728