Dobar Link  - Pregled detalja


Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske

ID:16626
Naziv: Pučki pravobranitelj Republike Hrvatske - http://www.ombudsman.hr/
Pagerank:N/A
Opis:Ustavom Republike Hrvatske pučki pravobranitelj je određen kao opunomoćenik Hrvatskog sabora. Pučki pravobranitelj štiti ustavna i zakonska prava građana pred tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima. Pučki pravobranitelj nema ovlasti štititi ustavna i zakonska prava građana o kojima odlučuju sudovi (u građanskim, parničnim i izvanparničnim te kaznenim stvarima). Pučki pravobranitelj proučava i ocjenjuje pojedinačne slučajeve ugroženosti prava građana koja su im prilikom izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti počinila tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima (ministarstva, županijska, gradska, općinska upravna tijela te fondovi) ili djelatnici u tim tijelima. Pored toga, pučki pravobranitelj razmatra i druga pitanja od interesa za zaštitu ustavnih i zakonskih prava koja se temelje na drugim izvorima saznanja o nepravilnom radu upravnih tijela ili tijela s javnim ovlastima. Pučki pravobranitelj u pravilu ne postupa u stvarima u kojima je u tijeku upravni ili sudski postupak. Ali, u slučaju kada upravni postupak traje neopravdano dugo, pučki pravobranitelj može intervenirati s preporukom za bržim rješavanjem zahtjeva građana.
Kategorija:Zakonodavstvo i politika: Institucije države: Sudstvo
Link pridodao:
Datum pridodavanja:
Broj klikova:2
 
Statistika
  • Linkova: 26263
  • Kategorija: 15
  • Podkategorija: 728