Dobar Link  - Pregled detalja


Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske

ID:16627
Naziv: Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske - http://www.pravobraniteljzadjecu.hr/
Pagerank:N/A
Opis:Zakonom o pravobranitelju za djecu, koji je stupio na snagu 18. lipnja 2003. godine («Narodne novine» broj 96/2003) Republika Hrvatska je osnovala posebno i nadzorno tijelo kao instituciju sui generis, sa zadaćom da štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona. Pravobranitelj za djecu djeluje neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, nitko mu ne smije davati upute i naloge u njegovu radu, a on i njegovi zamjenici ne smiju pripadati niti jednoj političkoj stranci niti sudjelovati u političkim aktivnostima.
Kategorija:Zakonodavstvo i politika: Institucije države: Sudstvo
Link pridodao:
Datum pridodavanja:
Broj klikova:1
 
Statistika
  • Linkova: 26263
  • Kategorija: 15
  • Podkategorija: 728